doprowadzać

doprowadzać {{/stl_13}}{{stl_8}}cz. ndk VIIIa, doprowadzaćam, doprowadzaća, doprowadzaćają, doprowadzaćany {{/stl_8}}– doprowadzić {{/stl_13}}{{stl_8}}dk VIIb, doprowadzaćdzę, doprowadzaćdzi, doprowadzaćwadź, doprowadzaćdzony {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}' prowadząc kogoś lub coś, spowodować, że znajdzie się on w określonym miejscu': {{/stl_7}}{{stl_10}}Przewodnik doprowadził grupę turystów do samego dworca. Zwierzęta doprowadzone do wodopoju. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'prowadząc rury, przewody itp., umożliwić dopływ czegoś do określonego miejsca; dostarczać': {{/stl_7}}{{stl_10}}Doprowadzać wodę, gaz, prąd do domów. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'zmierzać do zakończenia jakiegoś działania, pracy na określonym etapie, dochodzić do określonego punktu planowanej pracy': {{/stl_7}}{{stl_10}}Doprowadzić przedsięwzięcie do końca. Doprowadzić dziennik do chwili wybuchu powstania. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wywoływać jakiś stan, zwłaszcza uczuciowy; przyprawiać kogoś o coś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Doprowadzać kogoś do rozpaczy, wściekłości, do pasji, do śmiechu, do szaleństwa. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_7}}'przez określone działania osiągnąć zamierzony cel, wywołać jakąś sytuację': {{/stl_7}}{{stl_10}}Doprowadzić do zgody w rodzinie. Doprowadzić drużynę do zwycięstwa. Doprowadzić do zawarcia porozumienia. Ta dyskusja do niczego nie doprowadziła. Widzisz, do czego doprowadziła twoja nieostrożność? {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • doprowadzać — Doprowadzić kogoś do ostateczności «wprawić kogoś w gniew, w stan najwyższego zdenerwowania, wyprowadzić z równowagi»: Trudno jest z tego domyślić się, co zarzucają Edziowi, ale z tonu jego reakcji wnosić można, że jest on do żywego dotknięty,… …   Słownik frazeologiczny

  • doprowadzać — → doprowadzić …   Słownik języka polskiego

  • doprowadzać – doprowadzić — {{/stl 13}}{{stl 8}}{kogoś} {{/stl 8}}do ostateczności {{/stl 13}}{{stl 7}} denerwować, irytować kogoś bardzo, w najwyższym stopniu, aż do wybuchu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zamilknij wreszcie, nie doprowadzaj mnie do ostateczności, bo potem możesz… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • doprowadzać się – doprowadzić się — {{/stl 13}}{{stl 7}} postępując w określony sposób, powodować u siebie jakiś stan : {{/stl 7}}{{stl 10}}Doprowadzić się do choroby, do szaleństwa, do ruiny. Nie doprowadzaj się do takiego stanu! {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • doprowadzać się — Doprowadzić się do porządku zob. porządek 7 …   Słownik frazeologiczny

  • doprowadzić — dk VIa, doprowadzićdzę, doprowadzićdzisz, doprowadzićwadź, doprowadzićdził, doprowadzićdzony doprowadzać ndk I, doprowadzićam, doprowadzićasz, doprowadzićają, doprowadzićaj, doprowadzićał, doprowadzićany 1. «przyprowadzić do jakiegoś miejsca,… …   Słownik języka polskiego

  • granica — ż II, DCMs. granicacy; lm D. granicaic 1. «linia zamykająca lub oddzielająca pewien określony obszar; kontur, zarys; linia oddzielająca terytorium jednego państwa od innych» Granica parceli, wsi, miasta, województwa. Granica zasięgu… …   Słownik języka polskiego

  • rujnować — ndk IV, rujnowaćnuję, rujnowaćnujesz, rujnowaćnuj, rujnowaćował, rujnowaćowany 1. «doprowadzać do ruiny, zniszczenia, upadku, krachu finansowego; burzyć, niszczyć» Powódź rujnowała wsie. Życie nad stan rujnowało majątek. □ Zgoda buduje, niezgoda… …   Słownik języka polskiego

  • gotować — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, gotowaćtuję, gotowaćtuje, gotowaćany {{/stl 8}}– ugotować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} zwykle o produktach spożywczych: doprowadzać do stanu wrzenia i utrzymywać w nim przez pewien czas dla… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przegotowywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, przegotowywaćowuję, przegotowywaćowuje, przegotowywaćany {{/stl 8}}– przegotować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia, przegotowywaćtuję, przegotowywaćtuje, przegotowywaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.